Model kopcov Cahokia

Model kopcov Cahokia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Cahokia

The Cahokia bol politický subjekt, ktorý existoval s centrom Cahokia a vykonával kontrolu nad odľahlými oblasťami. Na rozdiel od ostatných mississipských vrchností malo náboženstvo Cahokia neobvyklý skorý vznik, vysokú populáciu a väčší regionálny vplyv. Väčšinový názor, že a Cahokia chiefdom alebo predbežný stav existuje, je spôsobený skutočnosťou, že určité indikátory stavu nie sú v ruinách Cahokie zjavné. Napriek veľkým rozmerom Cahokie neboli pri štúdiách o Cahokii nájdené určité určujúce technologické a politické pokroky naznačujúce typický stav. [1] [2]

Termín Rameyho štát bol vytvorený vedcami Conradom a Harnom v roku 1972, aby sa odvolával na teoretizovaný štát kontrolovaný hlavným mestom Cahokia, o ktorom sa predpokladá, že má vplyv na všetkých miestach, kde sa našla staroveká keramika Ramey. [3] Vedci, ktorí tvrdia, že štát Ramey existoval, údajne držal územnú kontrolu nad Americkým dnom a mali jeho hlavné mesto v starovekom meste Cahokia. Ekonomika štátu bola podľa teórie odvodená od prevažne poľnohospodárskej práce, pričom nekvalifikovaní robotníci stavali veľké obradné stavby pre malú elitu. Existovala trieda obchodníkov a systém pocty. [4]


Životopis

Au cours de presque cinq décennies de travail dans le domaine de l'archéologie publique sur le site historique d'état de Cahokia Mounds, j'ai pu constater et faire l'expérience de l'importance de la sensibilisation du public à l'archéologie ainsi qu'aux cultures amérindiennes mais j'ai également relevé la nécessité de surmonter les stéréotypes du public à leur égard. Spoločné kopce v Cahokia Mounds sa nachádzajú v širšom okolí, ponúkajú návštevníci rôzne prezentácie, prezentácie, referencie, publikácie, publikovanie, publikovanie spoločenských a organizačných prejavov. účasť de natifs américains. Je to filozofia a rovnosť myšlienok, ktoré majú rôzne tendencie pristupovať a zasahovať do svojej vlastnej politiky.


Cahokia

Cahokia bola zničená následkami klimatických zmien, podkopávaných globálnym chladením. V jednom z najväčších miest na svete bola populácia Cahokie väčšia ako v Londýne v roku 1250 n. L. Mesto bolo osídlené od 700 do 1400 n. L. A rozrástlo sa na rozlohu 4 000 akrov [asi 1600 hektárov]. Pre porovnanie rozsahu: Založenie mesta Yanshi znamenalo pád dynastie Xia (2100 - 1600 pred n. L.) A začiatok dynastie Shang (1600 - 1046 pred n. L.). Ruiny boli nájdené na mieste mesta s dĺžkou 1 700 metrov od severu na juh a 1 200 metrov širokého od východu na západ [200 hektárov]. Populácia 20 000 až 30 000 obyvateľov v meste Cahokia (650-1400 n. L.) Sa rovná populácii starovekých mezopotámskych mestských štátov Ur alebo Babel.

Cahokia, v súčasnom Illinois, bola kedysi najväčším domorodým mestským centrom na území dnešných Spojených štátov, pred príchodom európskych prieskumníkov. Populácia Cahokie okolo roku 1200 n. L. Bola väčšia ako v ktoromkoľvek meste v amerických kolóniách pred nezávislosťou. S pyramídami, mohylami a niekoľkými veľkými obradnými oblasťami bola Cahokia centrom životného štýlu pre milióny domorodých Američanov pred úpadkom spoločnosti a jej devastáciou cudzími chorobami.

Globálny trend ochladzovania okolo roku 1250, nazývaný „malá doba ľadová“, mohol vegetačné obdobie poškodiť. Neobvyklá, 50 rokov trvajúca epizóda štyroch masívnych tropických sopečných erupcií priniesla nástup malej doby ľadovej. Klimatické modely ukázali, že pretrvávanie chladných letných období po erupciách sa najlepšie vysvetľuje systémom spätnej väzby morského ľadu a oceánu, ktorý pochádza zo severného Atlantiku.

Pretože ľadovec neobsahuje takmer žiadnu soľ, povrchová voda pri topení bola menej hustá, čo jej bránilo v miešaní s hlbšou severoatlantickou vodou. To oslabilo prenos tepla späť do Arktídy a vytvorilo sebestačný systém spätnej väzby na morskom ľade dlho po tom, čo účinky sopečných aerosólov ustúpili. Hospodárske zvieratá uhynuli, žatva zlyhala a ľudia trpeli zvýšenou frekvenciou hladomoru a chorôb.

Názov „Cahokia“ je nesprávne pomenovaný. Pochádza z názvu podkmeňa Illini, ktorý sa do oblasti nedostal až do 16. storočia a pochádza z východu. Pôvodný komplex kopcov, domov a fariem mal rozlohu viac ako 4000 akrov. Odhady populácie pre vlastný Cahokia sa pohybujú od 10 do 20 000. Ak sú zahrnuté East St. Louis, St. Louis a ďalšie okolité lokality, potom je pre "Veľkú Cahokiu" možná populácia 40-50 000 obyvateľov.

Napriek tomu, že presná príčina úpadku Cahokie nie je zrejmá, je zrejmé, že k jeho pádu prispelo niekoľko rôznych udalostí. Preľudnenie tejto oblasti bolo rozhodujúcim faktorom zániku Cahokie.

Larry Benson a kol. Tvrdia, že „ rýchly vývoj nastal počas jedného z najmokrejších 50-ročných období v priebehu posledného tisícročia. V priebehu nasledujúcich 150 rokov došlo v oblasti Cahokian k sérii pretrvávajúcich období sucha, čo môže súvisieť s prípadným opustením Amerického dna. Do roku 1150 n. L., V druhej časti silného 15-ročného sucha, bol poľnohospodársky komplex Richland väčšinou opustený, čím sa odstránila neoddeliteľná súčasť poľnohospodárskej základne Cahokia. Približne v rovnakom čase bola okolo Monksovej mohyly a námestia Grand Plaza postavená 20 000 logová palisáda, čo naznačuje zvýšené sociálne nepokoje. Počas tejto doby ľudia začali opúšťať Cahokiu a do konca Stirlingovej fázy (1200 n. L.) Sa populácia Cahokie znížila asi o 50 percent a do roku 1350 n. L. Bola Cahokia a veľká časť centrálneho údolia Mississippi opustená. "

Americké dno je trakt bohatej aluviálnej krajiny, rozprestierajúci sa na Mississippi, od Kaskaskie po rieku Cahokia, asi osemdesiat míľ dlhý a päť v šírke, niekoľko krajinných potokov ním kľukatí pôda najbohatšieho druhu, ale málo subjektívna. na následky povodní v Mississippi. Ak by sa našiel nejaký pozostatok starovekého obyvateľstva, bolo by to miesto, kde ho hľadať. Preto tento trakt, ako aj breh rieky na západnej strane, ukazuje dôkazy o obrovskej populácii.

Nehnuteľnosť je vo vlastníctve štátu Illinois a je zákonom Illinois označená ako štátne historické miesto špeciálne pre jej zachovanie a verejný výklad. Jadro Štátneho historického náleziska je od roku 1925 zachované ako chránené verejné miesto. Jeho archeologické zdroje sú ďalej chránené zákonmi a inými právnymi predpismi.

V rámci hraníc nehnuteľnosti sa nachádzajú hlavné prvky potrebné k porozumeniu a vyjadreniu výnimočnej univerzálnej hodnoty štátneho historického miesta Cahokia Mounds, vrátane centrálnych pahorkov, palisád, väčšiny „Woodhenge“ a funkčných oblastí. Zachované sú všetky tri druhy mohýl, ako aj požičané jamy. Priebeh palisády zostáva takmer úplne nedotknutý. Získali sa rozsiahle oblasti susediace s jadrom lokality, ktoré boli rekultivované z rozvoja a obnovené, aby sa zachovalo historické prostredie. Nehnuteľnosť je teda dostatočne veľká na to, aby adekvátne zaistila úplné zobrazenie vlastností a procesov, ktoré vyjadrujú dôležitosť nehnuteľnosti, a netrpí nepriaznivými účinkami vývoja a/alebo zanedbávania.

Brackenridgeov opis, napísaný v roku 1811 a publikovaný v roku 1814, pozoroval rovnako ako Flagg veľký počet artefaktov roztrúsených po povrchu a že existuje mnoho malých vyvýšení, ktoré pravdepodobne odvtedy zmizli. To, čo na neho, ako aj na ostatných tých raných čias, zapôsobilo, bolo nielen kúzlo a tajomstvo samotných kopcov, ale aj ich príjemná poloha na Veľkej planine a to, že táto planina nebola úplne prériou, ale sem tam ju rozbili zhluky hustá vegetácia a vodné nádrže.

Archeologický záznam sa začína lovom a zhromažďovaním národov neskorej pleistocénnej epochy v posledných fázach doby ľadovej. Lovili mamuty a bizóny, ale aj jelene a počas sezóny zbierali ovocie a rastliny. Ich kamenné hlavy seker a ďalšie predmety vykazujú vysokú úroveň symbolickej činnosti. Najväčšia známa osada, ktorá sa nachádza na brehu rieky Bayou Ma on v severovýchodnej Louisiane, bola ukotvená päťdesiat metrov vysokou slávnostnou mohylou zarovnanou so slnečnou cestou.

Okolo roku 500 pred n. L. Sa centrálny Ohio stalo centrom novej kultúrnej činnosti. Ľudia z Adeny stavali kužeľovité mohyly na pamiatku kmeňových vodcov a ich praktiky boli rozšírené o kultúru Hopewell, ktorá existovala medzi rokmi 1 a 400 n. L. Newark Earthworks je možno najznámejší. Táto stránka zahŕňala štyri štvorcové míle a zahŕňala dva obrovské kruhy, elipsu, štvorec a osemuholník, všetky spojené paralelnými stenami.

Ľudia z Hopewellu v tom čase rozšírili svoj umelecký repertoár o špecializované, nadprirodzené postavy, ako sú boh s dlhým nosom, vták a starena, ktorá nikdy neumiera. Použili exotické materiály, ako napríklad škrupinu z Mexického zálivu, meď z dnešného Michiganu, sľudu z terajšej Severnej Karolíny a obsidián z krajiny, z ktorej sa stal Wyoming. Ľudia z Hopewellu sa nakoniec rozšírili na západ do údolia rieky Illinois a do Tennessee, kde sa Mississippské obdobie začalo nejaký čas po roku 800 n. L. Cahokia bola postavená blízko miesta, kde sa rieky Missouri, Ohio a Illinois vlievajú do Mississippi.

Ako hlavné mesto regiónu bola Cahokia plná pyramíd s plochým vrcholom, mohyly a rozsiahleho slávnostného zhromaždenia obklopeného obchodnými a obytnými oblasťami, ako aj odľahlými poľnohospodárskymi zónami. Centrálny kopec narástol do výšky sto stôp - najväčší kopec severne od údolia Mexika.

Cahokia Mounds bolo regionálnym centrom americko -indickej Mississippskej kultúry, ktoré svojim komplexným sociálnym systémom a veľkými, trvalými, centrálnymi mestami pripomínalo modernú metropolu. Miesto svetového dedičstva Cahokia Mounds predstavuje skutočne jedinečný príklad komplexného sociálneho a ekonomického rozvoja domorodých Američanov pred kontaktom.

Monks Mound meria na svojej základni 304 metrov (1000 stôp) o 213 metrov (700 stôp) a pokrýva 5,7 hektára (14 akrov), pričom v sérii štyroch terás dosahuje výšku približne 100 stôp. Veľká Chufuova/Cheopsova pyramída v Gíze je asi 750 stôp na boku. V spodnej časti kopca je zo všetkých strán dlhý alebo mierny svah alebo „perie“. Jeden pozorovateľ sa môže líšiť o 30 až 50 stôp od iného vyšetrovateľa v tom, kde sa mohyla skutočne začala. Dominantou komunity bol Monks Mound, najväčšia prehistorická hlinená stavba v Novom svete. Postavený v štrnástich etapách zaberá šesť hektárov a týči sa na štyroch terasách do výšky 30 metrov.

Hlinené kopce v Cahokii ponúkajú niektoré z najkomplexnejších archeologických nálezísk severne od stredného Mexika. Monks Mound, ktorý je dominantou svetového dedičstva a nachádza sa blízko jeho centra, je najväčšou umelo vytvorenou stavbou severne od stredného Mexika. Toto sa už mnoho rokov nazýva Monksova mohyla kvôli prítomnosti trapistov v krátkom období medzi rokmi 1808-1813. Je veľmi vypraná a nosená počasím a stratila veľkú časť svojho pôvodného šarmu. V skutočnosti, ak by sme mali porovnať rôzne pohľady na kopec v osemdesiatych rokoch 19. storočia s fotografiou jeho kopy v dvadsiatych rokoch minulého storočia, sotva by sme si predstavili, že tieto dva objekty predstavujú rovnakú štruktúru.

V meste sídlili remeselníci, politické ambasády a bolo cieľom náboženských pútnikov. Cahokianom vládla matrilineálna postupnosť a praktizovali ľudské obete. Smrť vodcu si vyžiadala obetu manžela / manželky a niekedy aj ďalších rodinných príslušníkov.

Tradičný model vysoko integrovaného a komplexného panstva so všetkou mocou, ktorá pochádza z Cahokie, vyžaduje radikálnu reštrukturalizáciu predchádzajúcich spoločností. Podľa tohto modelu boli menej silní náčelníci v celom Americkom dne rýchlo a úplne vytlačení elitou Cahokia. Tradičný model považoval zánik Mississippskej spoločnosti v celom Americkom dne za priamy dôsledok kolapsu samotnej Cahokie. Stručne povedané, tradičný model je prístupom zhora nadol k pochopeniu zmeny kultúry.

Alternatívny model tvrdí, že American Bottom počas Mississippského obdobia podporovalo niekoľko kvázi nezávislých, ale na Cahokii dominujúcich, domorodcov. V tomto konzervatívnom modeli vývoj nezahŕňal veľkoobchodnú reštrukturalizáciu spoločnosti, kde administratívne inštitúcie a funkcionári Cahokie implementovali smernice najvyššieho veliteľa Cahokie o menších komunitách. Vzostup Cahokia-dominovaného komplexného náčelníctva zahŕňal niečo viac než len vytváranie väzieb medzi najdôležitejšími ľuďmi (náčelníkmi a ich blízkymi príbuznými) medzi rôznymi hlavnými elitami a Cahokiou.

Tento regionálny sociálno -politický systém, niekedy nazývaný aj komplexné chiefdom, teda nebol ničím iným ako prepojenou sériou jednoduchých chiefdomov, z ktorých každý bol spojený s najmocnejším zo všetkých, Cahokiou. Konzervatívny model preto považuje zánik Cahokie za dôsledok vysoko konkurenčného a nestabilného sociálneho systému, v ktorom sa nezávislosť domácnosti podporovaná poľnohospodárstvom odzrkadľovala v meniacich sa alianciách medzi náčelníkmi a v nedostatočnej integrácii do monolitického kahokijského občianstva.

Trvalé dedičstvo mesta prišlo v podobe vysoko kvalifikovaných remeselníkov, ktorí dodávali diela náčelníkom a elitám. Cahokianske elity s najväčšou pravdepodobnosťou používali figúrky vyrobené do fajok, škrupiny s nadprirodzenými postavami, štylizované medené platne a ďalšie položky ako prostriedok na šírenie svojej viery v odľahlých komunitách vrátane starodávnych náčelníkov v Etowah, Georgia Spiro, Oklahoma a Moundville v Alabame. Umelecké dielo vyrobené v Cahokii sa rozšírilo široko -ďaleko a pomohlo zachovať a posilniť ústredné mýty a rituály, ktoré boli v tej dobe bežné.

Kontakty, ktoré Európania nadviazali s domorodými Američanmi v tejto ére, spustili vlnu katastrofických epidémií osýpok, kiahní, záškrtu a dokonca aj bežného nachladnutia. Viac ako 90 percent indickej populácie zahynulo do jedného storočia. Indickej krajine, ktorú väčšina kolonistov našla pri prechode cez Apalačany, chýbala prepracovanosť Cahokia a stavateľov mohyly.

Mississippské obdobie v Gruzínsku bolo ukončené rastúcou európskou prítomnosťou na juhovýchode. Európske choroby, ktoré priniesli prví bádatelia a kolonisti, v niektorých oblastiach zničili pôvodné obyvateľstvo a túžba po európskom tovare a obchode s domácimi otrokmi a neskôr jelenice spôsobili, že sa celé sociálne skupiny presťahovali bližšie alebo ďalej od európskych osád. Výsledkom bolo zrútenie domorodých náčelníkov, pretože ich populácia bola redukovaná, ich autoritné štruktúry boli zničené európskym obchodom a ich ľudia boli roztrúsení po celom regióne.


Vedci tvrdia, že ľudia pochovaní v jednom z najznámejších amerických ozdobených prehistorických hrobov nie sú tým, čím sme si mysleli, že sú.

Nová štúdia 900-ročných ľudských pozostatkov pôvodne objavených v Illinois pred takmer 50 rokmi odhaľuje, že ich pohreb bol zásadne nepochopený-od počtu ľudí, ktorí tam boli skutočne pochovaní, až po pohlavia pochovaných.

Mŕtvi boli elity v starovekom meste Cahokia, kultúrnom stredisku Stredozápadu, ktoré na vrchole okolo roku 1100 žilo až 10 000 ľudí. [Prečítajte si o nedávnom objave v centre mesta: “Cememonial ‘Axis‘ Road Discovered in Heart of Ancient City of Cahokia “]

A nové objavy urobené na ich pohrebisku-časti hromadného hrobu známeho ako Mohyla 72-by mohli antropológom prehodnotiť politiku, kultúru a kozmológiu jednej z najvplyvnejších prehistorických kultúr Ameriky.

“ Pohrebiská mohyly 72 sú jedny z najvýznamnejších hrobov, aké boli v tomto období v Severnej Amerike vykopané,#8221 uviedol vo vyhlásení pre tlač Dr. Thomas Emerson, riaditeľ Illinoisského štátneho archeologického prieskumu (ISAS).

Keď bola mohyla 72 v roku 1967 prvýkrát vykopaná, vedci odhalili viac ako 270 ľudí, ktorí tam boli pochovaní v sérii hromadných hrobov. Umelec si predstavuje masovú obeť mladých žien na Cahokii okolo roku 1000 n. L., Ktorá mohla naplniť jeden z najznámejších hrobov v Mohyle 72 (Kredit: Herb Roe)

Mnoho z nich bolo obeťami ľudských obetí. [Prečítajte si o nových poznatkoch o obetiach: „Obete ľudskej obete na Cahokii boli miestni obyvatelia, nie„ zahraniční “zajatci, študijné nálezy“]

Stredobodom kopca bola scéna, ktorú archeológovia opísali ako žiarivý hrob šiestich elitných mužov.

Štyri kostry boli usporiadané do akéhosi trojstranného rámu. Jeden bol iba zväzok kostí, ďalšie dve ležali naplocho, druhé lícom nadol a jednou nohou pokrčenou k hrudi.

Muži boli pochovaní s keramikou, hracími kameňmi, medenými šachtami, šperkami a artefaktmi, ktoré boli vysledované až z Oklahomy a Tennessee.

V strede týchto pozostatkov boli ďalšie dve telá, jedno naukladané na druhé a pokryté viac ako 20 000 korálkami vyrobenými z morských mušlí. Povlak korálkov vyzeral byť usporiadaný do zúženého tvaru, pripomínajúceho hlavu vtáka.

Na tomto tablo videli mnohí vtedajší antropológovia, vrátane rýpadla na kopci, Dr. Melvin Fowler, zjavné odkazy na systémy viery v moderných indiánskych skupinách, od Siouxu po Osage.

Konkrétne teoretizovali, že takzvaný Beaded Burial bol poctou mýtu o Birdmanovi, legendárnom hrdinovi sokola-bojovníka, ktorého zobákovitá tvár sa objavila na artefaktoch od Cahokie po Gruzínsko.

V niektorých tradíciách je Birdman interpretovaný ako verzia Červeného rohu, ďalšej hrdinskej postavy, ktorej synovia dvojčatá bojovali proti rase obrov.

Títo antropológovia teda povedali, že dvaja muži pochovaní pod perličkou v tvare vtáka museli byť králi bojovníci, patriarchovia, ktorí žili ako zástupcovia legendy o Birdmanovi/Červenom rohu.

“ Jednou z vecí, ktoré propagovali koncept mytológie mužských bojovníkov, bol obraz vtáka, ” povedal Emerson s odkazom na údajné usporiadanie korálikov. Medzi artefakty nachádzajúce sa medzi pohrebom s korálkami patril hrobový tovar vrátane hrubých kameňov pravdepodobne používaných v hrách, trojhranné projektilové body v štýle Cahokia a diskové korálky z morských mušlí. (Foto L. Brian Stauffer)

V súlade s touto myšlienkou boli štyria ďalší muži v hrobe navrhnutí ako stúpenci bojovníkov alebo prípadne ako zástupcovia iných, podporných hráčov v príbehu Birdman/Red Horn.

Bez ohľadu na to boli dôsledky jasné: Cahokii vládli mužskí bojovníci.

“Fowler ’s and others ’ interpretácia týchto kopcov sa stala modelom, na ktorý sa pozerali všetci na východe, pokiaľ ide o pochopenie postavenia a rodových rolí a symboliky medzi indiánskymi skupinami v tejto dobe, ” Emerson.

Keď však Emerson a štyria jeho kolegovia rozpoznali nezrovnalosti v záznamoch Fowlerovho polstoročného vykopávky, pustili sa do nového vyšetrovania kostí z Korálkového hrobu.

A zistili, že veľa mužov tam pochovaných nie sú muži.

“Kontrolovali sme, aby sme sa uistili, že osoby, na ktoré sa pozeráme, zodpovedajú tomu, ako boli popísané, ” uviedla v tlačovom vyhlásení doktorka Kristin Hedmanová, fyzická antropologička z ISAS.

“ A pri opätovnom skúmaní korálkového hrobu sme zistili, že do centrálneho hrobu boli ženy. Toto bolo neočakávané. ”

Fyzickí antropológovia pracovali nezávisle a analyzovali všetky kostrové pozostatky z korálkového hrobu so zameraním na znaky súvisiace s pohlavím v panve, stehne a lebke.

Každý z vedcov zistil, že títo dvaja ľudia v strede pohrebiska Beaded nepochádzajú z dvoch mužov, ale z muža a ženy.

Rovnako tak zväzok nečlenených kostí bol mužského aj ženského pohlavia a tím dokonca objavil pozostatky, ktoré neboli nikdy predtým hlásené, teda dieťa vo veku od 3 do 6 rokov, spolu s ďalšou ženou.

Celkom povedané, vedci predstavovali pozostatky 12 ľudí, nie šesť, a najmenej štyri z nich boli ženy. [Prečítajte si o podobnom nedávnom objave medzi obeťami ľudskej obete: “Neslávny masový hrob mladých žien v starovekom meste Cahokia pojme aj mužov: štúdium “]

Tento objav spochybňuje myšlienku, že Cahokia bola patriarchátom vedeným bojovníkmi, povedal Emerson.

“ Skutočnosť, že tieto vysoko postavené pohrebiská zahŕňali ženy, mení význam funkcie korálkového pochovávania, ” povedal.

“ Teraz si uvedomujeme, že nemáme systém, v ktorom by týmito dominantnými postavami boli muži a ženy by mali hrať malé úlohy. Diagram masového hrobu, ktorý obsahuje pohreb korálkov, zobrazuje novo nájdený počet a pohlavie pochovaných v hrobe. (Grafika Julie McMahon)

"Takže to, čo máme v Cahokii, je do značnej miery šľachta." Nie je to mužská šľachta. Sú to muži a ženy a ich vzťahy sú veľmi dôležité. ”

Skoršia nesprávna interpretácia pohrebu je príkladom „upstreamového prístupu“ k antropológii, povedal Emerson, v ktorom sa pozorovatelia pokúšajú zrekonštruovať staroveké spoločnosti na základe toho, čo vidia v novších.

V tomto prípade povedal, že výskyt symboliky sokol-bojovník v historických indiánskych skupinách, najmä na juhu, viedol archeológov k videniu týchto symbolov v Mohyle 72.

Aj keď si Fowler a jeho kolegovia mysleli, že usporiadanie korálkov vyzerá ako vtáčia hlava, Emersonov tím poznamenáva, „zámernosť tohto obrazu je diskutabilná“.

“ Ľudia, ktorí videli symboliku bojovníka na korálkovom pohrebe, sa v skutočnosti pozerali na spoločnosti o stovky rokov neskôr na juhovýchode, kde dominovala symbolika bojovníka, a premietali ich späť do Cahokie a hovorili: ‘ No, to je to, čo to musí byť , “” Emerson povedal.

Tím v skutočnosti hovorí, že nový dôkaz podporuje úplne odlišnú interpretáciu Korálkového pohrebu a svetonázor, ktorý symbolizoval.

Namiesto toho, aby boli založené na vojne, v ktorej dominujú muži, naznačujú, že kľúčové motívy pohrebu a kahokovská kozmológia môžu mať do činenia s poľnohospodárstvom.

Emerson poznamenal, že väčšina obrazov nachádzajúcich sa v figurínach a keramike z tohto obdobia pochádza zo žien a obrázky sa netýkajú vojny, ale plodnosti.

“Pre mňa, keď som vykopal chrámy na Cahokii a analyzoval veľa toho materiálu, symbolika je predovšetkým o obnove života, plodnosti, poľnohospodárstve, ” povedal.

“ Väčšina nájdených kamenných figurín sú ženy, “dodal.

"Symboly zobrazené na hrncoch majú čo do činenia s vodou a podsvetím."

"A tak teraz kopec 72 zapadá do konzistentnejšieho príbehu s tým, čo vieme o zvyšku symbolizmu a náboženstva na Cahokii. ”

Zistenia Emersonovho tímu pravdepodobne podnietia diskusiu a opätovné vyšetrenie medzi vedcami, ktorí skúmajú najväčšie americké prehistorické mesto.

Tím však poukazuje na to, že jeho zistenia nenaznačujú, že staroveké mesto nebolo hierarchiou. Ukazujú, že v hierarchii Cahokie nedominovali muži.

“ Skutočne, toto rozdelenie nie je pohlavie, to je trieda, ” povedal Emerson.

Emerson a jeho kolegovia informujú o svojich zisteniach v časopise Americká antika.
Emerson, T., Hedman, K., Hargrave, E., Cobb, D., & amp Thompson, A. (2016). Paradigms Lost: Reconfiguring Cahokia ’s Mound 72 Beaded Burial American Antiquity, 81 (3), 405-425 DOI: 10.7183/0002-7316.81.3.405


Štátne historické miesto Cahokia Mounds

Cahokia Mounds, asi 13 km severovýchodne od St Louis, Missouri, je najväčšou predkolumbovskou osadou severne od Mexika. Bol obsadený predovšetkým v období Mississippia (800 - 1400), keď pokrýval takmer 1 600 ha a zahŕňal približne 120 kopcov.

Je to pozoruhodný príklad komplexnej spoločnosti chiefdomdom s mnohými strediskami satelitných kopcov a mnohými odľahlými osadami a dedinami. Táto poľnohospodárska spoločnosť mohla mať 10–20 000 obyvateľov na vrchole medzi rokmi 1050 a 1150. K hlavným lokalitám lokality patrí Monks Mound, najväčšie prehistorické zemné dielo v Amerike, ktoré zaberá viac ako 5 ha a je vysoké 30 m.

„Monks Mound“ (1982), автор - Štátne historické miesto Cahokia MoundsSvetové dedičstvo UNESCO

Monks Mound, najväčšie predkolumbovské zemné práce v Amerike. Obdĺžnikový tvar obsahuje približne 22 miliónov kubických stôp zeme. Celá táto pôda bola vykopaná ručne a prenášaná pomocou košov a vriec naplnených približne 40 kilogramami zeminy. Základňa zaberá viac ako 14 akrov a týči sa do výšky 100 stôp. Dnes pozostáva zo štyroch terás, z ktorých každá má svoje vlastné charakteristiky a históriu.

Na samite kedysi stála mohutná budova, kde by mal hlavný náčelník žiť, vykonávať obrady a vládnuť. Návštevníci môžu vyjsť po 156 schodoch vedúcich na vrchol. Odtiaľ by boli na dohľad Grand Plaza a Twin Mounds, ako aj mesto St. Louis v diaľke na západ.

„Cahokia Mounds as Painted by William Iseminger“ (1982), автор - Cahokia Mounds State Historic SiteSvetové dedičstvo UNESCO

Cahokia Mounds pochádza z Mississippského obdobia (800-1350 na tomto mieste) a je najväčším predkolumbovským archeologickým náleziskom severne od Mexika a je tiež najskôr z veľkých Mississippských osád. Je to vynikajúci príklad kultúrneho, náboženského a hospodárskeho centra prehistorickej mississippskej kultúrnej tradície.

„Twin Mounds“ (1982), автор - Štátne historické miesto Cahokia MoundsSvetové dedičstvo UNESCO

Okolo lokality Cahokia je niekoľko spárovaných kopcov, ktoré pozostávajú z obdĺžnikového plošinového kopca a kužeľového kopca. Najväčší pár, nazývaný „Twin Mounds“, je na južnom konci Grand Plaza oproti Monks Mound. Tieto dve mohyly sú postavené na spoločnej hlinenej plošine. Navrhuje sa, aby tieto mohyly boli súčasťou márnicového komplexu a že štruktúra na vrchu plošinovej mohyly bola pravdepodobne charnel, kde boli telá zosnulých uložené alebo pripravené na pochovanie, možno v priľahlom kužeľovom mohyle. Na webe sú štyri sady týchto spárovaných kopcov, každá s inými rozmermi.


Model kopcov Cahokia - história

V USA sa nachádza jedenásť kultúrnych pamiatok zapísaných na zozname svetového dedičstva UNESCO, z toho päť je amerických indiánskych. Mesa Verde je zďaleka najznámejšia so svojimi obydliami na útese, Taos Pueblo a Chaco nie sú pozadu, aj keď je Chaco trochu autom, tri hodiny od Albuquerque, posledného na drsných prašných cestách. Nikdy som nepočul o Cahokii.

Jednými Vianocami sme prešli Taosom, ulicami hustými ľadom, mojím vozidlom Volvo 850R sa šmýkalo, vzdorujúc mojim vodičským schopnostiam narodeným v Ohiu, sa mesto väčšinou zavrelo. Našli sme jedno miesto otvorené, ktoré ponúka mexické jedlo, a bolo zaneprázdnené miestnymi obyvateľmi, jedlo bolo teplé a dobré.

Na ceremónii v pueble sme mohli sledovať, ale nehovoriť ani nijako interagovať. Moja najstaršia, vtedy asi dvanásťročná dcéra, unavená z cesty a primárne reagujúca na krvavé srnčie kože, okolo ktorých sa tancovali tancujúci muži a nosili ich na ramenách, sa mi zdráhala a ja som s ňou utiekol cez hustý dav. v súkromí mohla zvracať.

Prvýkrát sme o Chacovi počuli, keď som asi pred desiatimi rokmi večeral so svojou rodinou v reštaurácii. Boli sme v nejakom malom meste na jednom z našich bežeckých, kľukatých výletov a premýšľali sme nad ďalším cieľom. Mladý pár, ktorý usadil jeden alebo dva stoly, k sebe bez jasného dôvodu hovorili tichými tónmi a hovorili o Chacovi. Povedali, že sa k tomu nemôžeme priblížiť a neodísť. Bolo to príliš úžasné nechať si ujsť. Boli nadšení. Moja žena a ja sme počúvali a obrátili sme sa jeden k druhému - ”chcete ísť do Chaca? ” obaja sme premýšľali a hovorili, hoci sme nevedeli, čo to je alebo kde.

Niekoľko rokov na to sme s mojou najmladšou dcérou videli značku Štátneho historického náleziska Cahokia Mounds a keďže sme nikdy neboli na mieste s indiánskou mohylou, plánovali sme rýchlu zastávku a potom späť na cestu.

Teraz, než budeme pokračovať, chcem, aby si pre mňa niečo urobil. Predstavte si v hlave Inda žijúceho v predkolumbovských časoch. Ako vyzerajú? Čo nosia? Na akých miestach žijú? Akí boli v živote? Ako pochovávali svojich mŕtvych?

Bez ohľadu na to, aké obrázky máte v hlave, Cahokia ich zmení, dramaticky zmení, pootvorí dvere do skutočného historického sveta, ktorý je úplne odlišný od toho, čo naznačovali dokonca aj naše školské knihy, filmy a televízne relácie. Neexistujú žiadne písomné záznamy, ale existujú artefakty vykopané zo zeme, ktoré rozprávajú kúsky príbehu, kúsky, ktoré je možné skĺbiť dohromady. Neexistovali žiadni externí návštevníci, ktorí by zaznamenali to, čo videli, ale existuje archeológia, a aj keď len malá časť, možno jedno percento, archeológie lokality Cahokia bola preskúmaná, čo nám to hovorí, doteraz všetko prepíše.

Čo ma šokovalo, boli telá. Toľko tiel. Ale k tomu sa dostaneme už čoskoro. Po prvé, prehľad Cahokie, aby bolo v kontexte uvedené to, čo príde.

Čo sú to indické kopce? Sú to hromady špiny, čo, priznávam, neznie veľmi vzrušujúco. Nie všetci sú ako obrovský kruh v xxxxx [odkaz], ani ako piktogramy (prinajmenšom zo vzduchu) ako Serpent Mound [odkaz]. Väčšina sú len malé predstierané kopce.

Tie, ktoré majú tvar kupoly, sa nazývajú “conical ” v tom, že sú po obvode okrúhle a majú kupolovitý alebo zakrivený vrch. Ostatné mohyly sú iné. Mnohé majú po obvode obdĺžnikový tvar a v hornej časti sú ploché - akoby tam hore niečo bývalo a kopec bol platformou nejakej dlho stratenej stavby. To sú pravdepodobne presne tieto kopce a nie je prekvapením, že sa im hovorí plošinové kopce. Tretím štýlom mohyly, ktorý je pre Cahokiu zrejme niečím výnimočný, je vyvýšenina, ktorá vyzerá ako malý domček alebo chata, má obdĺžnikový obvod a tvar strechy-všetky “ strechy ” a žiadne “ steny. & #8221

Mal by som spomenúť Monks Mound. Je to platformový kopec v tvare pyramídy vysoký sto stôp, najväčšie predkolumbovské zemné práce v Severnej, Južnej alebo Strednej Amerike. Na jednom mieste z toho žili francúzski misionári, teda názov.

Mohyla mníchov trpí jednou z mnohých nedôstojností.

Ako som už povedal, plošinové pahorky boli zrejme použité ako základ určitých štruktúr. Pohrebiská boli objavené pod niektorými, ale nie pod inými. Náboženskému účelu možno slúžili odrody kužeľovitého aj vyvýšeného kopca.

Už teraz sa môžete na niečo pozrieť. Mohyly rôznych štýlov a veľkostí naznačujú komplexnejší kultúrny systém, ako sa pôvodne očakávalo. Stavba týchto kopcov - a ich údržba - nebola triviálna, a preto tieto mohyly ponúkajú silné indície o povahe tejto stratenej kultúry.

Louis z vrcholu Monks Mound.

Je však potrebné poukázať na to, čo je dobre uvedené v knihe, ktorú teraz náhodou čítam (a o ktorej sa v druhej časti opäť zmienim). V cene Neila a#8217 s Deti z Ash a Elm: História Vikingov he suggests thinking about the ending of a Shakespeare play—if I call correctly he used Hamlet. There, after the final scene, you see the stage. There are bodies on the stage, arranged in a certain way, the set, the curtains, the clothes the dead people are wearing all meaningful to the story of the play. But you get to see just this one scene moment at the conclusion, the final frame of the movie. What can you tell about the play from the clues in front of you? What can you surmise about the actors and the audience, about the playwright, about the society in which they worked?

The answer is, you can surmise very little—there are so few clues and many are mystifying, suggesting many possible meanings. But the answer also is, you can surmise quite a lot, since, lucky for you, this isn’t the only last scene of the play you have found, there have been discoveries of this same play performed elsewhere with their own set of bodies and set dressing. In fact, there have been discoveries of other plays aside from Hamlet. Taken in context with all of the available knowledge great mysteries will remain, great errors will still be made, but much starts to make sense.

Cahokia reached its peak in the 1200s, three hundred years before Columbus, although being within sight of present-day St. Louis, Columbus never got near it. French explorers found the place abandoned is the late 1600s, built a mission and trading out nearby, and named the town, and the cluster of mounds Cahokia after the local Indian tribe, which don’t appear to be the dependents of the people who built the mounds. Aside from what you can find in the ground, there are no records of them.

Model of existing mounds at Cahokia.

As far as anyone can tell there were about one hundred and twenty mounds here before development of the area and about eighty remain, all but a handful on what is now state property. All of the mounds have suffered and sometimes suffered badly, victims of unchecked development. The area was farmed and the plow went right up and over the mounds wherever they could. Houses were built atop some, a convenience store, and a drive-in theater decorated the land, too, which in its later years became a drive-in pornography theater. I didn’t know such things ever existed.

There were depressions in the area of the mounds that farmers wanted to fill so mounds were shoveled down, the dirt dumped into the holes. Which was okay with the first, I suppose—these depressions were caused centuries before by Indians digging up the land, the dirt used to build the mounds in the first place.

Steam shovel at work on the Powell Mound.

Don’t judge the farmers too harshly. The Powell family, horseradish farmers, had a mound on their land. They knew it was historically important and so tried to sell the land to various historical associations and local and state governments. Offers were made to a mushroom-shaped area—the area around the pond plus an access road—but the Powell’s reasonably thought that a dumb idea, leaving them with an odd-shaped lot. So they gave up, hired a steam shovel, and filled in that low area on their plot, the soil shifted to the mound seven hundred years ago shifted back in 1931.

The worst of the destructive development occurred just west of Cahokia in St. Louis, as it was becoming St. Louis. Nothing stopped the onrush in make-a-buck development and all but one of the mounds there were flattened, including the second-largest mound in the region. There’s a roundabout there now, with a boulder in the center to remind residents and visitors of their greed and stupidity.

Big Mound as it was being destroyed in about 1869. Daguerreotype by Thomas M. Easterly.

Not to be outdone, the Federal government routed an interstate through the area, bisecting the northern part of the mound cluster. The only good news here is that the legislation that funded the project also funded archeological projects along its length, and much of the initial archeological work on Cahokia stems from this funding.

Before the highway there was the old National Road, built in the early 1800s. It’s a high-speed road now. You have to look both ways before you cross. Sometimes you have to run across. The National Road passes directly in front of Monks Mound, touching it along its south side, dividing it from the plaza area.

A sign in the gift shop asks visitors to consider donating to help them purchase additional parcels of land with the remaining mounds. When I inquired about the sign an administrative employee soon appeared to answer all my questions and to ascertain if I was a wealthy Californian.

The mounds aren’t arranged at random. Instead, they form a main plaza and you can see where streets may have been. The alignment of the layout matches celestial signs, and you can imagine, filling the area around these mounds, where special buildings were built and where special ceremonies held, the hundreds if not thousands of more basic structures for housing and storage and for everything else, all around.

Monk’s mound rises above Cahokia in this depiction.

It looks an awful lot like a city, although archaeologists will argue about the precise definition of “city” with all of its attendant implications. But this was a city, twenty-five thousand, maybe forty-thousand people inhabiting it at its peak, bigger than London at the time, bigger than any city in the United States until Philadelphia took first place in the 1780s.

So our thinking about Indians has already been dramatically revised. And now, the biggest surprise of all, we can talk about Mound 72.

It’s a city.

This is part one of a two-part article. Part two is here.).

This post is from a series of articles chronicling a 2020 cross-country trip with my wife and two daughters and a boyfriend, from California to Ohio (to visit family) and Pennsylvania (to drop off my oldest daughter at grad school), and then back. We spent over five weeks on the road during the pandemic.


Study Reveals Evidence About Ancient Land Use at Cahokia

Around 1100AD (European reckoning), Cahokia on the Mississippi was one of the largest population centers in the world. Yet by 1400 the site had been abandoned. Without formal records or written traces, we really don’t know what happened. With limited evidence, archaeologists construct possible stories to explain how things collapsed.

There is a familiar list of the usual suspects, including invasion, civil strife, disease, environment catastrophe. In the case of Cahokia, one of the favorite stories has been one of ”ecocide”—a disaster caused by human activities, especially deforestation. This hypothesis has been around quite a while, but has been quite prominent in recent years, undoubtably reflecting contemporary anxieties about human impact on the planet.

This spring researchers from down the street report a new study of the area, examining the geological record for evidence of flooding [2]. These careful analyses show no evidence of changes in frequency or severity of flooding or erosion during or towards the end of the occupation. In short, this evidence suggests that, whatever happened, it wasn’t due to deforestation. (This is consistent with studies of pollen from the same period, which shows no change in ecology during the occupation.)

In fact, there is evidence of environmental damage at the earliest occupation, which abates for the rest of the period. This suggests that the inhabitants reacted to the problems and changed their practices to carefully manage their resources.

There are many frequent and serious flood and erosion events, but they date after the European occupation of the area. We have historical records for this later period, so we know there was dramatic deforestation, leading to massive ecological damage.

As Professor John E. Kelly remarks, the ecocide story “actually reflects how later European settlers used the area’s land” in the 1860s (quoted in[1]). This narrative actually projects our own recent cultural practices onto the unknown Cahokians, reinforced by well placed contemporary anxiety over world wide human impacts.

So why was Cahokia abandoned? Kto vie? We don’t know why people gathered at Cahokia, so we can’t really guess why they stopped gathering.

But this new study helps rule out certain kinds of simple environmental deterministic explanations. It also hints that the Cahokians were perfectly capable of sustainably managing this area for several centuries. Can we do as well?


As the river rises: Cahokia’s emergence and decline linked to Mississippi River flooding

A painting of Cahokia Mounds State Historic site by William R. Iseminger. Horseshoe Lake, where core sediments give a timeline of flooding from the Mississippi River, can be seen in the upper left.

Courtesy of William R. Iseminger

As with rivers, civilizations across the world rise and fall. Sometimes, the rise and fall of rivers has something to do with it.

At Cahokia, the largest prehistoric settlement in the Americas north of Mexico, new evidence suggests that major flood events in the Mississippi River valley are tied to the cultural center’s emergence and ultimately, to its decline.

Publishing May 4 in the Proceedings of the National Academy of Sciences, a research team led by UW–Madison geographers Samuel Munoz and Jack Williams provides this evidence, hidden beneath two lakes in the Mississippi floodplain. Sediment cores from these lakes, dating back nearly 2,000 years, provide evidence of at least eight major flood events in the central Mississippi River valley that could help explain the enigmatic rise and fall of Cahokia, near present-day St. Louis.

While the region saw frequent flood events before A.D. 600 and after A.D. 1200, Cahokia rose to prominence during a relatively arid and flood-free period and flourished in the years before a major flood in 1200, the study reveals. That was also a time of political instability and population decline. Two hundred years later, Cahokia was completely abandoned.

A modeled map of Cahokia and present-day St. Louis after the historic 1844 flood of the Mississippi River. Courtesy of Samuel Munoz

While drought has traditionally been implicated as one of several factors leading to the decline of many early agricultural societies in North America and around the world, the findings of this study present new ideas and avenues for archaeologists and anthropologists to explore.

“We are not arguing against the role of drought in Cahokia’s decline but this presents another piece of information,” says Munoz, a Ph.D. candidate in geography and the study’s lead author.

“It also provides new information about the flood history of the Mississippi River, which may be useful to agencies and townships interested in reducing the exposure of current landowners and townships to flood risk,” says Williams, a professor of geography and director of the Nelson Institute for Environmental Studies Center for Climatic Research.

Munoz didn’t set out intending to study flooding. His findings were “kind of an accident,” he says.

Originally, Munoz was looking for the signals of prehistoric land use on ancient forests. He chose to study Cahokia because it was such a large site and is famous for its large earthen mounds. At one point, tens of thousands of people lived in and around Cahokia. If there was anywhere that ancient peoples would have altered the landscapes of the past, it was Cahokia.

The team went to Horseshoe Lake, near the six-square-mile city’s center, and collected cores of lake mud — all the stuff that settles to the bottom — to look for pollen and other fossils that document environmental change. Lakes are “sediment traps” that can capture and record past environmental changes, much like the rings of a tree.

At Cahokia, Monk’s Mound, the largest earthwork built north of Mexico prior to the arrival of Europeans.

“We had these really strange layers in the core that didn’t have any pollen and they had a really odd texture,” Munoz says. “In fact, one of the students working with us called it ‘lake butter.’”

They asked around, talked to colleagues, and checked the published literature. The late Jim Knox, who spent his 43-year career as a geography professor at UW–Madison, suggested to Munoz that he think about flooding, which can disrupt the normal deposition of material on lake bottoms and leave a distinct signature.

The team used radiocarbon dating of plant remains and charcoal within the core to create a timeline extending back nearly two millennia. In so doing, they established a record of eight major flood events at Horseshoe Lake during this time, including the fingerprint left by a known major flood in 1844.

To validate the findings, the team also collected sediments from Grassy Lake, roughly 120 miles downstream from Cahokia, and found the same flood signatures (Grassy Lake is younger than Horseshoe Lake, so its sediments captured only the five most recent flood events).

The new findings show that floods were common in the region between A.D. 300 and 600. Meanwhile, the earliest evidence of more agricultural settlement appears along the higher elevation slopes at the edge of the central Mississippi River floodplain around the year 400. But by 600, when flooding diminished and the climate became more arid, archaeological evidence shows that people had moved down into the floodplain and begun to increase in population and farm more intensively.

“Rarely do you get such fortuitous opportunities where you have these nice sedimentary records next to an archaeological site that’s so well studied,” says Munoz.

Early on in the study, Munoz and Williams enlisted the help of Sissel Schroeder, a UW–Madison professor of anthropology whose doctoral studies focused on the Cahokia area. Schroeder accompanied the Geography Department scientists out in the field and helped provide historical and archaeological context.

She explains that while there has been little archaeological evidence to suggest flooding at Cahokia, it can’t be ruled out. It’s possible, she says, that researchers have simply missed the signals.

For example, archaeologists know that around the year 900, people in the area began to cultivate maize and their population exploded, shown by the number and size of buildings and structures that sprang up in the region. Archaeologists often think of Cahokia as a chiefdom, with a hierarchy of smaller settlements that spread out from the city, much like the small county seats that surround the major government centers we’re familiar with today, Schroeder explains.

But around 1200, coinciding with a major flood fingerprint in Munoz’s sediments, the population began to decline along with other shifts in the archaeological record.

“We see some important changes in the archaeology of the site at this time, including a wooden wall that is built around the central precinct of Cahokia,” says Schroeder. “There are shifts in craft production, house size and shape, and other signals in material production that indicate political, social and economic changes that may be associated with social unrest.”

Cahokia appears to have fractured and its people began to migrate to other parts of North America. By 1400, after the arid conditions that suppressed large floods and favored Cahokia’s rise had passed, it was deserted.

While many factors likely contributed to Cahokia’s decline — from extreme events like droughts or floods, to the inherent instability archaeologists and anthropologists have documented in other chiefdom societies — a major flooding event could have been the proverbial last straw.

“It would have had a particularly destabilizing effect after hundreds of years without large floods,” Schroeder says.

In order to deposit sediments into Horseshoe and Grassy Lakes, the Mississippi River would have had to rise 10 meters (about 33 feet) above its base elevation at St. Louis, according to models run in the study. This substantial flood would have inundated the region’s crops, impacted essential food stores, and created agricultural shortfalls.

Food and other essential resources would have been currency in a civilization like Cahokia and could have been leveraged for political gains following a flood of the scale documented in the study.

“We hope archaeologists can start integrating these flood records into their ideas of what happened at Cahokia and check for evidence of flooding,” says Munoz, who plans to continue studying flood records in lakes around the country once he graduates this year.

The study also provides new information about the river’s behavior in the central Mississippi Valley, Williams says. Relatively little is currently known about its prehistoric flood cycle but the study suggests that major floods like those in 1844 or 1993 happened every century or two prior to European settlement and intervention, with the exception of the unusually arid years that facilitated Cahokia’s growth.

“We have managed the river so much to prevent floods from happening, we don’t have a good baseline for how the river behaves without human modification,” he says. “This may help us understand not only how it once behaved, but how it may behave in the future.”

The study was supported by the National Science Foundation, the National Geographic Society, the National Lacustrine Core Facility, The Geological Society of America, and through a Packard Foundation fellowship to study co-author David Fike at Washington University in St. Louis. Kristine Gruley and Ashtin Massie, both at UW–Madison, also co-authored the study.


Cahokia (Other Keyword)

Determining the timing and magnitude of Cahokia’s demographic rise and fall is crucial to understanding the reasons for its advance and collapse. Fecal stanol biomarker analysis is an emergent geoarchaeological method that may provide a more direct record of Cahokia region population change than previous population estimates. This study analyzed sediment from Horseshoe Lake, Illinois for fecal stanol content to establish a population proxy of the Cahokia region. The stanol record indicates.

The following is an interpretation of Long-Nosed God masks. From O'Brien 1991 "Early State Economics: Cahokia, Capital of the Ramey State."

This resource is a citation record only, the Center for Digital Antiquity does not have a copy of this document. The information in this record has been migrated into tDAR from the National Archaeological Database Reports Module (NADB-R) and updated. Most NADB-R records consist of a document citation and other metadata but do not have the documents themselves uploaded. If you have a digital copy of the document and would like to have it curated in tDAR, please contact us at [email protected]

Human engagement with the world includes forging and maintaining relationships with social agents, both visible and invisible. Among Native North Americans, these relationships are simultaneously religious, social, and political. We explore these relationships using data from our 2016 excavations at Cahokia’s CABB (Courtyard Area Between Borrows) Tract, located southeast of Woodhenge and west of the Grand Plaza. The CABB Tract is situated north of two known borrow pits (Fowler’s 5-5 and 5-6) and.

Cahokia stands as the flagship city of the ancient Mississippian world. One of the enduring mysteries concerning Cahokia has been how to account for its skewed orientation and unique layout of its mounds and plazas. What accounts for the site's orientation east of north and why are the mounds situated where they are? In this presentation I use recently obtained LiDAR imagery together with archaeoastronomic analyses to explore the idea that Cahokia was built according to a grand master plan.

Cahokia was the largest and most complex pre-Columbian Native American society in North America. Its cultural influence extended throughout the Mississippian period Midwest (A.D. 1050–1400). A diachronic investigation of greater Cahokia from its western periphery provides insight into the polity’s consolidation, fragmentation, and collapse. Cahokian groups appear to have annexed portions of the Big River Valley (BRV) in southeast Missouri as part of the polity’s formational Big Bang. However, by.

The paper summarizes the results of six field seasons since 2011 by a joint Italian/American archaeological project on the Merrell Tract 300 meters west of Monks Mound. The extensive excavations, expanding upon the area of Wittry’s 1960 salvage work on Tract 15B, revealed a complex sequence of occupations covering the entire sequence of Cahokia’s history spanning the Edelhardt through Sand Prairie phases. Throughout its history the Merrell Tract experienced important changes: first as a domestic.

The goal of archaeology, rigorous in its method and theory, is to reconstruct past practices and events. Our pre-conceptions, knowledge, and training channel our analyses through varying theoretical lenses. These perspectives provide context within which to hypothesize about the past, creating narratives about human relationships with the environment, materials, places, and practices. While these theoretical perspectives add nuance and structure to archaeological analyses they sometimes miss.

The wide scale abandonment of Mississippian towns in the lower Midwest by the beginning of the fifteenth century has been the focus of interest for the last four decades beginning with the work of Stephen Williams. The largest urban center, Cahokia, is one of the earliest to be abandoned before the end of the fourteenth century. Recent evidence has been presented on a massive flood in the twelfth century as perhaps an important factor in this process, that occurs over a century later. Toto.

This project consists of articles written by members of Santa Fe Institute’s cosmology research group. Overall, the goal of this group is to understand the larger relationships between cosmology and society through a theoretically open-ended, comparative examination of the ancient American Southwest, Southeast, and Mesoamerica.

This is an abstract from the "SAA 2019: General Sessions" session, at the 84th annual meeting of the Society for American Archaeology. Monks Mound is the largest prehistoric mound north of Mexico, and is arguably the Cahokia World Heritage Site’s most dramatic monument. Major slumps that occurred in 2007 did significant damage to the mound. Repair of the slumped area revealed a complex stratigraphy, multiple features, and evidence for previous prehistoric and historic slumps. Mounds, like.

This is an abstract from the "Archaeology as a Public Good: Why Studying Archaeology Creates Good Careers and Good Citizens" session, at the 84th annual meeting of the Society for American Archaeology. During nearly five decades of working in public archaeology at Cahokia Mounds State Historic Site, I have witnessed and experienced the importance of public awareness of archaeology and American Indian cultures and found the need to overcome stereotypes the public has about both.This has been.

The 110 mounds that characterize Cahokia’s landscape represent the most visible aspect of anthropogenic transformation of landscape. Recent ongoing efforts on the northern edge of the east plaza at Cahokia are uncovering a hidden landscape of earthmoving, illustrating the social complexity of this urban center. Traditionally, mound building has been perceived as a simple process of moving and reshaping earthen material. Because of this simplified model of mound construction, studies of mound.

This paper provides an investigation of Cahokia’s East plaza and its associated architectural remains. Defined here as the area bounded by Mounds 31, 36, 38 (Monk’s Mound), and 51, the plaza was initially distinguished by an absence of surface debris, noted during controlled surface collection efforts in the Ramey Tract by Elizabeth D. Benchley and Barbara J. Vander Leest. Based largely on ceramics that were acquired by these investigators, the proposed time of construction has been placed.

Community is an expandable concept, at once representing social groups from scales as small as the household to those as broad as pathways of communication. This paper highlights the importance of examining archaeological data at these multiple spatial scales, but also at various scales of time, in order to more fully explore the social and historical processes that directed community development along their varied courses. Examples from several Mississippian period mound centers in the American.

The Merrell Tract is located west of Monk’s Mound and just outside downtown Cahokia. It is well known for excavations of the famous Woodhenge at its west end and a large residential district at the east end. However, very little is known about what lies between. In 2012 and 2013, with logistical funding from the Cahokia Mounds Museum Society and the Illinois Association for Advancement of Archaeology, a large-area magnetic survey was undertaken to determine the density and extent of the area’s.

Cahokia, the earliest and largest Mississippian (A.D. 1050–1400) mound complex, is situated in the American Bottom of Illinois. It is widely considered to be the center of a regionally integrated polity complete with subsidiary centers, specialized settlements, and rural farmsteads. Investigations at Cahokia proper and in the surrounding countryside over the past 50 years have provided a wealth of data concerning settlement layout, structure size and shape, and the differential distribution of.

Monumental Construction at Cahokia, a geoarchaeological perspective Amber Laubach and Sarah E. Baires Examining Pre-Columbian earthen mounds from both a macro and micro-scale lens can reveal geotechnical knowledge of construction as well as the cultural significance of this pervasive past practice in the Eastern Woodlands. Micromorphology soil samples provide a rich volume of data to examine fine-grained construction fill composition, pedogenic activity and the relative rate of monumental.

In the Cahokian world the sounds and sights of night would have brought stories: the moon, morning star and evening star human origins. Origin stories generally abound with sex, (mother earth, father sky) but our analyses are oddly devoid of sex. Yet Mississippian figurative art plays with the seen and unseen of sex as it hints at how cosmic principles, sex, and gender were entangled and tied to night and reproduction. By focusing on reproductive themes, but not sex, archaeologists have not.

The relationship between cultural interaction and religion as a catalyst for long-term historical change is an underdeveloped line of inquiry in pre-Columbian archaeology. Particularly in North American archaeology, Mississippian cultural expansions and intrusions have been considered primarily in political or economic terms. Missionizing – defined as the intent to convert someone or something to a new idea or religion - in cultural and religious change may have facilitated the spread of a.

Working hypotheses link selected rock art sites in Missouri with the religious and political ideologies of the Mississippian tradition. For example, petroglyph sites such as the Bushnell Ceremonial Cave (23SG89), Washington State Park (23WA01), Madden Creek (23WA26), and the Commerce Site (23ST255) have been linked with the Mississippian tradition. Likewise, a cluster of three pictograph sites preserve Mississippian iconography: Rattlesnake Bluff (23FR95), Willenberg Shelter (23FR96), and the.

In this paper we report on new collaborative research that seeks to investigate the history of pre-Columbian urbanism and Mississippian culture in the greater American Bottom region of eastern North America. Our research is being designed to take advantage of a wide range of archaeological methods, technologies, and analyses to produce information for Cahokia and other sites in the region. Here, we present initial results from our first season of work at Cahokia. In July 2016, project members.

What practices generated the largest and most complex Mississippian centers? We examine this issue through an analysis of Mississippian public and ritual architecture from Moundville in west-central Alabama and Cahokia in southwestern Illinois. Politico-religious buildings and associated practices or powers constituted the historical development of both places. Cahokians created a wider variety and more complicated distribution of such buildings than did Moundvillians. We argue that the Cahokian.

Drawing primarily on data from the Carson Mound Group located in the Mississippi River floodplain of northwestern Mississippi, this paper considers the timing, duration, and nature of the substantial evidence for what appears to have been direct contact between the polity that centered on Cahokia and the people who built the mounds at Carson. Distinctive northern traits include raw material, lithic technology, projectile point styles, ceramics, and architecture. These traits appear for a very.

Anthropocene: a hotly debated geological epoch entangled with climate change, the Industrial Revolution, and the perceived deleterious effect of humans on the natural world. A dialectic surrounds the Anthropocene because identifying this epoch, geologically, has real implications for global politics and the future of humanity in a changing global environment. Crossland (2014) suggests that to understand the palimpsest of global human action that resulted in the Anthropocene requires us to.


Pozri si video: ПОСЫЛКИ МОДЕЛИСТА ЗА 20К РУБЛЕЙ! 1 ЧАСТЬ. ЧНМ - Yaromaxs Models


Komentáre:

  1. Shaktim

    Celkom správne! The idea is excellent, you agree.

  2. Jurr

    What was to be expected, the writer was atypically annealed!

  3. Tarek

    And no it happens so))))Napíšte správu